Bokbryggan fyller 30 år! – avsnitt 61

Att främja barns språk via barnlitteratur och skapande verksamhet är Bokbryggans syfte. Samtidigt ges pedagogerna inspiration och stöd för att arbeta med den årliga boken ur flera olika perspektiv. Christina Neu, barnboksbibliotekarie och Annette Carlsson, samordnare vid Buf för Bokbrygan berättar här om arbetet som når och har nått så många genom åren.

Med tiden har verksamheten delats upp på Lilla bokbryggan, för 1-4 åringar, och Stora bokbryggan som vänder sig till 5-8 åringar. Erbjudande går ut till både kommunal och enskild verksamhet och de som väljer att följa med på äventyret får utöver tillgång till årets bok även inspirationskvällar, författarbesök och ett avslutande arrangemang tillsammans med andra barn och pedagoger.

Samordnarna för Bokbryggan

skola.karlstad.se/sprak

Mer information om Bokbryggan

Svenska Barnboksakademins Eldsjälspris 2012 - Bokbryggan i Karlstad

Programledare är Ola Henningsson. Vill du inte lyssna på podden via webbplatsen här kan du också prenumerera via Itunes.