Ämnesövergripande, skolan som en helhet hos Ventus – avsnitt 57

Arbetslaget Ventus på Norrstrandsskolan utmanar eleverna och ger dem möjlighet att ta ansvar för sitt lärande. I dagens samtal hör vi Thomas Eriksson, Erika Gavling, Katrin Wrange och Sara von Wachenfeldt berätta om hur de försöker samarbeta så mycket som går för att ge eleverna en bra helhet och som en del i det har de varje termin ämnesövergripande temaarbeten. Men även i veckoplaneringen av elevernas arbetsuppgifter märks deras syn på skolan och lärande. 

Vi kommer i tre avsnitt att möta lärare och elever i Ventus och samtala om deras syn på skolan och lärande. I detta det första avsnittet möter vi alltså lärare och i nästa avsnitt möter vi tre elever ur åk 9 för att höra om hur de ser på skolan, lärare, lärande, ansvar och andra delar i sin skolvardag. Vi kommer även få höra dem berätta om sin upplevelse av att delta i ett hälsoprojekt där de har idrott varje dag. Ett forskningsprojekt tillsammans med deras lärare Mikael Lindström. Samtalet med honom avslutar triologin men det avsnittet kommer först nästa år då han kunnat studera elevernas terminsbetyg kopplat till daglig rörelse.

lärare på Ventus
Lärarna på Ventus

Programledare är Ola Henningsson. Vill du inte lyssna på podden via webbplatsen här kan du också prenumerera via Itunes.