När Skolinspektionen kommer på besök – avsnitt 56

Från ”Oj!” till ”Jo!”. Rektor Rune Jakobsson och förstelärare Marit Norlund berättar här om Kvarnbergsskolans resa från beskedet att de skulle inspekteras till det att rapporten kom. Som en av 34 utvalda skolor 2015 genomfördes en granskning av undervisningen i svenska och svenska som andra språk i årskurserna 4-6. 

Nu så här i efterhand är de tacksamma för att de fått ett erkännande för kvalitén och hjälp med fokusering på svenskämnet samt dialogen om detta på skolan. Samtidigt kan de tänka tillbaka på klassrumsbesöken och le med tanke på att de, självklart, genomförs i den vardag som skolan lever i. Alla lektionsbesök blir inte som planerat.

Återkopplingen Kvarnbergsskolan fick pekade på flera punkter där de ger eleverna en mycket god undervisning men även tre utvecklingsområden; att tydliggöra undervisningens mål och hur övningarna är kopplad till dessa, att utveckla strukturerade samtal kring texter samt att utvecklas rutiner kring utvärdering av undervisningen. Utvecklingsarbetet med dessa genomförs nu och samtidigt, som den del i granskningen, har huvudmannen, förvaltningen, uppdraget att ta till sig erfarenheter från Kvarnbergsskolan och sprida dessa till andra skolor.

Lärare och rektor

Programledare är Ola Henningsson och Tobias Berger. Vill du inte lyssna på podden via webbplatsen här kan du också prenumerera via Itunes.