ESD i den finska läroplanen – avsnitt 55

Varför, och hur, har lärande för hållbar utveckling (ESD) fått en så central roll i den nya finska läroplanen? Irmeli Halinen, som var huvudansvarig för framtagandet och implementeringen av läroplanen, berättar här på ett mycket tydligt och konkret sätt hur de i Finland ser på ESD och hur utvecklingsarbetet därför genomfördes utifrån ett helhetstänk, med forskningsförankring, på olika nivå, med transparens och delaktighet och där arbetet gavs tid.

Internationella utbyten ger möjligheter utöver det vanliga. Vid Learning Teachers Networks konferens i Tallin fick Daniel Olsson möjligheten till denna intervju med Irmeli Halinen.

Irmeli Halinen och Daniel Olsson

Vill du inte lyssna på podden via webbplatsen här kan du också prenumerera via Itunes.