Att skapa trygghet för elever och lärare – avsnitt 34

Linda Söderström och Pernilla Kans arbetar tillsammans med 51 fyror på Skattkärrsskolan. Här berättar de om sina tankar för att ge eleverna en trygg och lärorik skoldag samtidigt som de som kollegor utmanar och sporrar varandra. De har ständigt pågående samtal om planering och genomförande som bottnar i en pedagogisk idé.

Att arbeta tillsammans är önskvärt hos många lärare men hur ska det gå till? Ofta kan skolans ramar vara styrande och begränsande. I ett tidgare avsnitt har vi hört om tvålärarskap vid högstadiet på Nyeds skola men här är förutsättningar andra. Pernilla och Linda har endast ett fåtal gemensamma lektioner på schemat men strukturer och rutiner är de samma och de gör ”klasserna” till en gemensam, och trygg grupp.

Programledare är Ola Henningsson.

Fjärdeklassare och lärare Skattkärrsskolan

Du hittar alla våra avsnitt här på www.pedagogvarmland.se/utvecklingspodden eller på skola.karlstad.se/utvecklingspodden. Fast det smidigaste sättet att följa podden är att prenumerera via Itunes. Det kommer ett nytt avsnitt varje måndag!