Blogginlägg

Lärande för hållbar utveckling vid Zakrisdals förskola – avsnitt 16

– Vi vill skapa ett pedagogiskt rum med mer än plats för tomatplantor. En lärmiljö för processen kring lärande för hållbar utveckling, berättar pedagogerna på Zakrisdals förskola. I detta samtal får vi höra Stewart Geary, Miriam Cedervad och Madelene Stjernberg berätta om hur en idé grott och växt till ett utvecklingsarbete med föräldramedverkan och stärkt samverkan inom alla förskolans avdelningar.

Programledare är Ola Henningsson.

Växthus och tre pedagoger på förskolan

Ämneslärare på låg- och mellanstadiet på Råtorpsskolan – avsnitt 15

För över 25 år sedan förändrades lärarutbildningen och lärarexamen idag innebär en snävare ämnesinriktning än tidigare låg- och mellanstadielärare. Men hur många skolor har i praktiken en organisation som bygger på nuvarande lärares utbildning? Vid Råtorps och Södra Råtorps skola har de sedan ett par år gått från en organisation med utgångspunkten i klasslärare till mentorskap och ämneslärare redan från lågstadiet.

Likheter och skillnader mellan Vitsippans förskola och Junchups förskola i Nepal – avsnitt 14

Vitsippans förskola i Karlstad har under många år haft ett samarbete med Jungchup förskola i Nepal. Vi träffar förskolechefen Anita Tamang som är på besök i Karlstad och diskuterar likheter och skillnader mellan Sveriges och Nepals förskolor tillsammans med pedagogerna Eva Söderlind, Nina Holm och förskolechef Jenni Gunnberg.

Anita Tamang är fascinerad över den mängd saker som finns på Vitsippans förskola i Karlstad. På hennes förskola i Nepal är det framförallt förskolläraren och barnen i ett rum med väldigt lite leksaker eller pedagogiskt material.

Systematiskt kvalitetsarbete på Jakobsbergsskogens förskola – avsnitt 13

I och med den nya läroplanen 2010 fick förskolan ett utökat uppdrag – att förskolans kvalitet systematiskt ska dokumenteras, följas upp, utvecklas och utvärderas.

Hur det arbetet konkret kan gå till på en förskola får vi höra i det här avsnittet av Utvecklingspodden, där vi träffar Jennie Gunnberg och Cecilia Gåsvik på Jakobsbergsskogens förskola. Vi pratar om att inte dokumentera allt, om schema, kvalitets-dokument och att vara ”good enough”.