Kollegialt lärande på Skattkärrsskolan – avsnitt 9

– Ofta när man träffas i arbetslaget är det mycket praktiskt som ska tas upp och tiden att reflektera tillsammans kring frågor som ledarskap, elevmedverkan och arbetsro kanske inte finns. Men det här vill vi ta tid till, säger Pernilla Kans.

I det här avsnittet av Utvecklingspodden träffar vi rektor Johan Wisenius och förstelärarna Gunilla Hedmark och Pernilla Kans som berättar om hur alla pedagoger på skolan är delaktiga i arbetet med att ta fram former för att utveckla en lärmiljö baserad på kollegialt lärande. En tydlig struktur och att skapa utrymme för utbyten av tankar är centrala frågor. Efter en tid av mycket fokus på ämneskompetens lyfter Skattkärrsskolan ledarskapet i klassrummet och elevernas delaktighet.

lärare och rektor skattkärrskolan

De kommer att ta in vikarier för att lärarna ska kunna besöka varandras klassrum och anpassa schemat så att det blir lättare för lärarna att ha gemensamma möten.

– Att lära av varandra, det är det som all forskning pekar på idag är det som är mest framgångsrikt för att lyckas som pedagog, säger Gunilla Hedmark.

Programledare är Tobias Berger, redaktör för Pedagog Värmland och Ola Henningsson, verksamhetsutvecklare på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad.

Länkar till sådant som nämns i avsnittet

karlstad.se/skattkarrsskolan

Lill Langelotz (Skolporten)

FIRO (wikipedia)

Du hittar alla våra avsnitt här på www.pedagogvarmland.se/utvecklingspodden eller på skola.karlstad.se/utvecklingspodden. Fast det smidigaste sättet att följa podden är att prenumerera via Itunes. Under sommaren kommer det ett nytt avsnitt varje måndag!