Blogginlägg

När klassrumsideal krockar

För en tid sedan ville jag undersöka om lärares och elevers normer kring ledning och stimulans i klassrummet skiljde sig åt på en av sfi-skolorna jag jobbar. En film jag älskar är Döda poeters sällskap. I filmen kommer en ny lärare till en gammal traditionell internatskola. Under första lektionen ber läraren sina elever att dra ut sidorna i läroboken. Lärarens syfte är att få sina elever att tänka fritt – hellre än rätt.