Konferens Stockholm dag 1

Jag har blivit tillfrågad att vara talare på konferensen Specialpedagogik i förskolan.

Nu är jag och mina kollegor förskollärare Pernilla Johannesson och specialpedagog Pernilla Lörner i Stockholm, där jag och Pernilla J tillsammans ska tala om Flerspråkighet i förskolan. Vi ska berätta om hur vi skapat ett förhållningssätt och arbetssätt gällande flerspråkighet på Dirigentens förskola i Karlstad kommun.

Vi har lyssnat till flera talare under dagen idag och imorgon är det vår tur. Första konferensdagen har hittills bjudit på Gynnsamma miljöer utifrån anknytningsteorin, Anpassningar för särbegåvade barn i förskolan och AKK som verktyg för att skapa kommunikationsmöjligheter.

Det är nyttigt att repetera gammal kunskap och att få nya idéer och perspektiv. Vi tar till oss olika bitar utifrån var vi själva befinner oss, precis som barnen… Min slutsats av dagens konferens, som också finns med i vår presentation imorgon, blir att förskolan måste utgå från individen. Vi är en grupp individer som ska samverka för att nå bästa resultat i processen; meningsfullt och livslångt lärande för varje individ. För oavsett om vi talar om anknytning, särbegåvning, AKK eller flerspråkighet, så måste verksamheten formas utifrån de barn vi arbetar med. För att se individerna måste vi skapa förtroendefulla relationer för att lärande möten ska kunna utvecklas mellan alla individer.

Lära av och med varandra är avgörande då vi vill arbeta med alla språk som finns på vår förskola. I ett sådant arbetssätt måste vi inse att de viktigaste resurserna vi har är alla individer - barn, vårdnadshavare, modersmålslärare och förskolpedagoger. Vi har olika kunskaper gällande språk och kultur och genom samverkan som bygger på förtroendefulla relationer till varandra, blir olikheterna till resurser i ett interkulturellt arbetssätt.