Språkutveckling- en fråga om resurser!

På vår förskoleavdelning pratas ett tiotal olika språk. Allra oftast svenska. Det är naturligt att svenska är det mest förekommande då vi alla pratar svenska och det är så vi kommunicerar med varandra. Nästan alla barn på vår avdelning har ett eller flera språk än svenska. Vi har därför åtta modersmålstränare som kommer en varsin timme i veckan och pratar allt från polska till mandarin.

Barns språkutveckling står i fokus vad gäller strävansmålen i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Där skrivs det bland annat fram att förskolan skall arbeta för att barnet utvecklar ett nyanserat talspråk, sin förmåga att berätta och uttrycka tankar, ge uttryck för egna uppfattningar samt argumentera och kommunicera med andra.

Förskolan har en stark tradition av språkstimulerande arbete. Problematiken i vårt mångkulturella samhälle är att pedagoger i förskolan verkar begränsa språkutveckling till det svenska språket…

Det verkar finnas en stor svårighet i att applicera kunskapen i hur barn tillägnar sig språk till andra språk än svenska. Med dagens informationsteknik och stora resuser i form av modersmålstränare finns det inga hinder att kunna arbeta med olika språk i förskolan.

Mycket handlar om att se vilka resurser man har att tillgå och att sedan använda dem på rätt sätt. För att jag ska kunna arbeta med språk jag inte själv behärskar måste jag utnyttja de viktigaste resurserna jag har. De som besitter kunskaperna. Dvs barnen, vårdnadshavarna och modersmålstränarna…

Jag och mina kollegor satte oss ner för att reflektera runt vilka utvecklingsområden vi skulle ta oss an i vår verksamhet. Vi var eniga om att vi vill utveckla vårt arbete med språkutveckling och satte upp ett mål: Att arbeta med modersmålsstöd integrerat i verksamheten.
Med den här sajten vill vi visa vår väg att nå vårt utvecklingsmål, och kanske inspirera andra. Så nu startar vi vår egna kompetensutveckling.

Med all språklig kunskap vi har runt omkring oss, bra teknik och stor nyfikenhet tror vi att vi alla kommer att lära massor!

På återseende…

Föskollärare Emelie Johansson