Ett vetenskapligt sätt att arbeta

I min sökning på Google hittade jag även en film där Eva Minten från Skolverket föreläser (21 maj 2013) utifrån just den Power Point jag citerade ifrån i förra inlägget. I filmen, som ligger ute på Youtube (klickbar länk nedan), poängterar Eva Minten vikten av att man arbetar systematiskt och att man kritiskt granskar och prövar. Det är så man får till en vetenskaplig grund, menar hon.

Det handlar alltså om ett vetenskapligt sätt att arbeta, där man utgår ifrån de didaktiska frågorna varför, för vem, vad och hur. Dessa frågeställningar har man sedan med sig i planeringen, utförandet, dokumentationen och utvärderingen. Man strävar efter att vara transparent, vilket betyder att man dokumenterar noga och ofta. Det betyder också att man dokumenterar på ett visst sätt: så att det blir synligt även för andra.

Det kritiska förhållningssättet medför också att man granskar: man ställer frågor. Man frågar sig exempelvis om det är rimligt, men även om det kunde vara på något annat sätt.

https://www.youtube.com/watch?v=tx3097ITqiU