Skollagen-en utgångspunkt

Hur börjar man ett blogginlägg? Det allra första? Jag vet inte alls, så jag hoppar helt enkelt bara på tåget och kör.

Jag har valt att skriva om vetenskaplig grund i förskolan, framför allt för att det intresserar mig. Det känns svårt och angeläget av flera orsaker. Först och främst ska jag kanske skriva att jag har hittat definitionen i skollagen (1 kap 5 paragrafen) där det står att "undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet". Förskolan omfattas som bekant av skollagen, så även om det står undervisning så menar man även hur man utformar den pedagogiska verksamheten i förskolan.

För att vara helt ärlig så har jag nog ingen egen definition av vetenskaplig grund och jag vet inte själv vad som egentligen innefattas i det begreppet (beror säkert på vem som definierar). Som jag tänker nu så handlar en vetenskaplig grund om ett vetenskapligt förhållningssätt/arbetssätt, där verksamheten planeras, utvärderas och dokumenteras utifrån vetenskaplighet och forskningsresultat. Det är väl rimligt att anta att min definition kommer att ändras med tiden. Det ska iallafall bli spännade att få lära sig mer om vetenskaplig grund, kanske även för dig?