Filmriket – Pedagogisk resurs för filmskapande

På sajten filmriket.com finns inspiration och övningar för att arbeta med rörlig bild. Materialet är anpassat för pedagoger inom grundskolan men passar också som inspiration för bibliotekspersonal och andra yrkesgrupper som möter barn och unga. Genom att förstå och lära sig filmskapande stärks människors källkritiska förhållningssätt till rörlig bild.

Nytt på Filmrikets Play tjänst är filmer om de GLOBLA MÅLEN samt en film till varje mål 17 MÅL – 17 FILMER. Från 6 år till gymnasiet. Ett samarbete med Filmcentrum och The New Division.