Matteklubbar - att få tänka ihop

Min kollega Magnus Sjödin reflekterade förra veckan kring en konferens vi var på i Dublin, hans blogg hittar ni här. Vid dessa konferenser om undervisning av elever med särskild begåvning lyfts ofta, och även denna gång, vikten av att dessa elevers lärbehov behöver bli mötta i den ordinarie undervisningen. Som Magnus påpekar i sitt inlägg så kan man inte bara rakt av föra över en sak som fungerar i en skoltradition till en annan, men man kan absolut låta sig inspireras och ta till sig av sådant som borde fungera i vår svenska skolmiljö.

Ofta lyfts vikten av att dessa barn och ungdomar får mötas och lära sig tillsammans med andra som delar deras passion och intresse, detta kan ske både inom ramen för den ordinarie skolverksamheten, men också som en fristående aktivitet. De olika matematikklubbarna som finns i Sverige fyller ett sådant syfte.

I Karlstad, och även på andra ställen, finns Matteklubben tänkarna för mellanstadie och högstadiebarn, och de börjar nästa vecka!

Den första träffen för åk 7-9 sker tisdagen den 28 augusti kl. 17:00-18:30.
Den första träffen för åk 4-6 sker lördagen den 1 september kl. 10:00-11:30.

Dessa klubbar är en fristående aktivitet utanför skolans ram. De syftar till att utmana i matematik och till att skapa en gemenskap där de som älskar matematiska utmaningar kan ha roligt ihop. Det är elev och vårdnadshavare som anmäler sig till klubben, det kostar inget att testa på en gång. Info om tider och anmälan hittar ni via Matteklubben tänkarna

http://mattebloggen.com/matteklubben-tankarna/#karlstad

/Elisabet Mellroth