Erasmus - Glasgow dag 3

Idag gjorde vi en paus i våra skolbesök och fick istället besöka University of Glasgow, den plats där vår kontakt i Skottland, Margaret Sutherland verkar. Det är också här som nätverket SNAP, Scottish Network for Able Pupils har sitt säte. Denna organisation hade dagen till ära arrangerat en konferens där vi var inbjudna. Föreläsarna var Maragret, John Butcher, skoldirektör samt vår egna Elisabet Mellroth från Karlstad. Dessutom deltog vi på två workshops.

 

John Butcher talade mycket om fördelning av resurser vad gäller vilka elever skolan satsar på. Det går inte att bara att satsa pengar på de socialt utsatta skolorna, det löser inte problemet med låga resultat, menar han. Hela spektret av elever, oberoende av skola måste få förutsättningarna att kunna höja sina resultat. Resonemanget är spännande och vi reflekterar över att vi i projektet är verksamma i skolor som på många sätt är varandras ytterligheter.

Elisabeth talade om den svenska skolan och vårt skolprojekt, "Med rätt att utmanas - i en skola för alla" Det väckte stort intresse bland åhörarna och det refererades mycket av innehållet i de följande samtalen. Vi tyckte att hennes historiska tillbakablick hur man sett på begåvning genom tiderna var intressant. Särskild begåvning är mer än hög IQ, det handlar t.ex. även om elevens motivation och intressen.

Margaret Sutherland pratade om hur vi ska lyckas få de osynliga barnen att bli synliga, att upptäcka och identifiera de särskilt begåvade eller "high able" som de säger här. I den Harry Potter miljö av gamla stenhus som vi befann oss i passade liknelsen med Harrys osynlighetsmantel bra. Många av de särskilt begåvade eleverna identifieras inte för att de t.ex. tycks vara passiva eller motsatsen mycket aktiva med koncentrationsstörningar. Även om vi som är insatta vet att elever med särskild begåvning som är understimulerade kan ha detta beteende är det fortfarande okänt för den stora massan av pedagoger, en kännedom vi måste sprida bland kollegor.

Vi besökte två olika workshop varav den ena var en aning svår att följa p.g.a. den skotska dialekten föreläsaren hade. Ämnet intresserade oss annars, hur särskilt begåvade elever kan få stöd genom mentorsprogram, något vi tro skulle kunna fungera väl även i Sverige. Detta stämmer väl med de erfarenheter som Elisabet förmedlar. Genom att möta den särskilt begåvade eleven "Jenny" under en timme varannan vecka utvecklas "Jenny" som aldrig förr och känner sig uppmärksammad i sin situation. En mentor som finns till för eleven och kan bekräfta den kan göra livsavgörande skillnad.

Den andra workshopen handlade om på vilka sätt man kan stötta särskilt begåvade elever. Det handlar inte bara om att utmana utan också se till att eleven får de verktyg den i framtiden behöver. Många särskilt begåvade elever vill eller kan inte beskriva hur de kommer fram till sin lösning vid problemlösning, något de behöver träna på. Under passet arbetade vi med övningar som lockade till kommunikation, resonemang och praktiskt handlande. Bland annat arbetade vi med cuisenairestavar och upptäckte många möjligheter att beskriva mönster och matematik med dem. Det blir att åka hem och leta i skolans gömmor efter de gamla stavarna! Under passet reflekterar vi över hur tydligt vi också synliggör tal och matematik med hjälp av tallinjer.

Vi avrundade dagen på universitetet med ett eget samtal med Margaret. Här fick vi chansen att ställa de frågor vi ville om skolsystemet och hennes arbete med särskilt begåvade. Något som både vi och Margaret slås av är att vi brottas med samma problem och frågeställningar i både Sverige och Skottland. Trots goda initiativ och planer är det svårt att nå ut med information och kunnande till pedagoger och skolledning i tillräckligt omfattning och tillräckligt snabbt. Margaret är av uppfattningen att insatserna måste ske i den ordinarie undervisningen och på alla skolor, inte som i vissa länder där insatserna endast sker på vissa skolor och i klubbar. Det skulle missgynna de elever med särskild begåvning som inte har föräldrar som har satt dem i "rätt forum".

 

Imorgon kommer vi rapportera från vår sista dag på Killermont Primary School!

/Maria, Mari, Malin, Anna och David