En guide till att utveckla pedagogiska verksamheter

Den första versionen av rapporten till skolutvecklingsprojektet Med rätt att utmanas – i en skola för alla hittar ni på denna länk

eller via nedanstående qr-kod.

Vår förhoppning är att pedagogiska verksamheter kan handledas av vår rapport i sitt arbete med att utveckla verksamheten - så att även elever med särskild begåvning blir inkluderade i undervisningen.

Rapporten kommer att revideras kontinuerligt under våren 2018, som ett första steg kommer de tio utvecklade uppgifterna att läggas till.

Vårt mål är att detta ska vara gjort innan april 2018. Vi kommer lägga ut de uppdaterade versionerna bland annat via denna blogg.