Matematikbiennalen och Med rätt att utmanas

Om bara några dagar går matematikbiennalen av stapeln här i Karlstad, se länk till program etc - klicka här

Detta fantastiska evengemang kommer i år ha ca 1700 deltagare, med utställare, föreläsare etc kommer fler än 2000 personer samsas på Karlstads universitet. Genom cirka 200 bidrag i form av föreläsningar, workshops och kollegor emellan, delar lärare, forskare och andra aktörer inom skola och förskola med sig av sina kunskaper gällande undervisning i matematik. Jag deltar själv för sjunde gången och anser att matematikbiennalen är fantastiskt bra att delta på som matematiklärare eller om man har annan anknytning till undervisning i matematik.

Vid biennalen representeras projektet "Med rätt att utmanas - i en skola för alla" genom sex olika bidrag i olika former.

För er som ska på biennalen och är intresserade finns lediga platser kvar på alla bidrag utom ett och det är bara två av bidragen som krockar med varandra. Här kommer schema och abstract för er som vill följa oss.

Med lite tur kommer vi också kunna dela med oss av en länk till första delen av rapporten på projektet! Varmt välkomna att ta del av vårt projekt!

/Elisabet Mellroth (projektledare)

Torsdag 25 januari

11:30 - 12:15 sal 1A 305

Att anpassa undervisningen så att alla blir utmanade i det heterogena klassrummet

Sofia Sköld och Annika Thyberg

Föreläsning: I denna föreläsning kommer vi berätta om hur man kan arbeta med att anpassa undervisningen samt uppgifter så att alla elever i klassrummet ges utmaning på sin nivå. Skolan har generellt varit medveten om behovet av att anpassa undervisningen till elever som har svårigheter i matematik men denna föreläsning fokuserar på hur elever med särskild begåvning kan få utmanas i det heterogena klassrummet med anpassning av undervisningen och uppgifter. 

Hur ska man tänka för att inte steget in ska bli för svårt och hur ska samma uppgift samtidigt kunna erbjuda utmaning för de särskilt begåvade? 
Vi bygger föreläsningen på de teorier och de praktiska erfarenheter vi har från vårt deltagande i ett tvåårigt skolutvecklingsprojekt "Med rätt att utmanas – i en skola för alla". 

Vi berättar och ger konkreta exempel på uppgifter som karakteriseras som en rikt lärande uppgift (enl. Sheffield, 2003). Vi ger också exempel på frågeställningar  som lämpar sig att använda när eleverna är aktiva i arbetet med dessa uppgifter.  

14:45 - 15:30 sal 1D 236 OBS! Fullsatt

Rika och lärande problem i klassrummet

Sara Melcher och David Sjöö

Workshop: Vi vet att det i varje klassrum finns elever som tycker att matteuppgifterna är för lätta och tråkiga. Hur ger vi de särskilt begåvade eleverna den utmaning och det stöd de behöver?  

I skolutvecklingsprojektet "Med rätt att utmanas – i en skola för alla" har 15 lärare arbetat med en bank av uppgifter. Utifrån ett antal kriterier (Sheffield och Krutetskii) har uppgifterna analyserats och omarbetats så att de ska passa i det verkliga klassrummet där både stöd och utmaning ska finnas.  
Vi ser möjligheten i att arbeta med en gemensam uppgift där alla eleverna kan börja för att sedan i egen takt introduceras för fördjupningar.  
I vår workshop kommer vi att arbeta med kriterierna för rika och lärande problem (Sheffield) samt se hur vi kan anpassa matematiska uppgifter efter dem. Vi kommer inleda passet med att beskriva Sheffields kriterier för en rikt lärande uppgift. Därefter presenterar vi en uppgift att analysera tillsammans, vilket deltagarna får göra under vår ledning. Workshopen avslutas med en sammanfattning av deltagarnas synpunkter, samt att vi delger våra erfarenheter kring att ha arbetat med uppgiften i våra klasser på låg och mellanstadiet. 

16:00 - 16:45 sal 9C 204

Uppmärksamma och undervisa särskilt begåvade elever

Mari Malmborg och AnnMarie Danielsson

Föreläsning:  I denna föreläsning kommer vi dela med oss av våra erfarenheter kring att delta i ett längre skolutvecklingsprojekt om matematisk särskild begåvning. 

Vi har varit fem lärare från samma skola som under två läsår lagt ned mycket tid och energi på att lära oss om hur man upptäcker och möter de särskilt begåvade eleverna. Vi kommer utifrån vårt perspektiv som undervisande lärare berätta hur vi lyckas omsätta dessa teorier i vårt vardagliga arbete. 

Vilka elever behöver vi reflektera extra kring, behöver vi listor och tester? Kan vi någonsin vara säkra, och vilken roll spelar det? 

Är det möjligt att möta de särskilt begåvade elevernas speciella undervisningsbehov inom ramen av det vanliga klassrummet? Vi berättar om, och delar med oss av, de sätt och metoder vi arbetat med och utvecklat i skolutvecklingsprojektet. 

På vår skola har vi som en effekt av skolutvecklingsprojektet skrivit in en del i elevhälsoplanen som direkt adresserar särskilt begåvade elever. Vi har gjort detta dels för att medvetengöra dessa elever i organisationen men också för att elevhälsoteamet ibland måste kopplas in på dessa elever och då ska begreppet särskild begåvning finnas med som en möjlig förklaring. 

Fredag 26 januari

9:00 - 9:45 sal 11C 369

Att uppmärksamma särskilt begåvade elevers behov av stöd och handledning

Helena Ingemarsson och Malin Ramm

Kollegor emellan:  I vårt möte i 'Kollegor emellan' kommer vi att dela med oss av våra erfarenheter kring att delta i ett skolutvecklingsprojekt kring matematiskt särskilt begåvade elever.  

Vi kommer att driva diskussionen utefter frågeställningar som är vanliga när det gäller denna elevgrupp. Till exempel: 
Hur upptäcker man dem? 
Vad ska jag göra med dem? 
Ska barnet hoppa över klasser? 
Hen presterar ju så dåligt - inte kan hen väl vara särskilt begåvad? 
Hur ska jag klara av att möta dessa elever? Räcker jag till? 

13:45 - 14:30 sal 1D 226 (Krock med det sjätte bidraget, nedan)

Bygga vyer

Anna Henriksson och Anna-Pia Hägglund

Workshop:  Vi har deltagit i skolutvecklingsprojektet "Med rätt att utmanas - i en skola för alla" tillsammans med 13 andra lärare från Karlstad och Borlänge. Vi har bl.a. arbetat med att ta fram uppgifter i matematik som ska utmana alla i klassrummet, vilken nivå man än befinner sig på kunskapsmässigt.

I den här workshopen kommer du att få arbeta praktiskt med ett kombinerat matematik/teknik-problem.

Den handlar om att bygga geometriska konstruktioner från 2D till 3D efter ett givet mönster och vice versa. Vi använder oss av kuber i starten för att bygga vyerna utifrån en ritning, målet är att sedan kunna arbeta mer abstrakt. Konstruktionerna kan byggas med ett antal variationer, här gäller det att hitta maximalt och minmalt använda kuber och hur många variationer det finns.

Vi har arbetat med uppgiften i elevgrupper från F-9. Den passar att genomföra i kunskapsmässigt heterogena grupper, även elever med särskild begåvning utmanas.
Problemet är hämtat från Maths300.

13:45 - 14:30 sal 1B 364 (Krock med det femte bidraget, ovan)

Att göra skolan tillgänglig för särskilt begåvade elever - ett skolutvecklingsprojekt

Elisabet Mellroth

Föreläsning: Från och med våren 2015 till och med hösten 2017 har vi i Karlstads kommun drivit ett skolutvecklingsprojekt med syfte att göra skolan mer tillgänglig för matematiskt särskilt begåvade elever i den ordinarie undervisningen. Femton lärare som undervisar i matematik från åk 1 till och med åk 9 deltog aktivt under två år. Målet har varit att få till en hållbar och stabil praktik där alla elever ges ledning och stimulans i sitt lärande. 

I föreläsningen berättar vi om projektets struktur, vad som har fungerat bra och vad som kunde gjorts bättre. Viktiga roller såsom de individuella deltagarna, samarbetet mellan dessa inom och över skolgränser, skolledarnas och projektledarens roll lyfts upp. I presentationen hålls ett fokus på detta projekts innehåll, matematiskt särskilt begåvade elever, men vi lyfter alltså modellen som sådan - innehållet kan justeras. 
Ett resultat av projektet är en rapport med bland annat de uppgifter som utvecklats i tre interventioner. Uppgifterna är utvecklade så att alla elever ska kunna utmanas i sitt lärande. Vi kommer presentera dessa uppgifters uppbyggnad samt hur de har förändrats och förbättrats genom de deltagarnas olika interventioner i sina klassrum. Naturligtvis delar vi med oss av länkar där man kan finna uppgifterna och vår rapport. 
Föreläsningen kommer att sträva efter att ha ett diskussionsvänligt klimat där frågor och kommentarer varmt uppmuntras. Vår förhoppning är att de som är med på föreläsningen går därifrån, inte bara med ökad kunskap kring hur särskilt begåvade elever kan inkluderas, utan även med goda tips på hur de själva kan driva egna skolutvecklingsprojekt i sin skola eller organisation.