Matematik möter Industri – den första Mellroth-Muntean dagen (MIMM dagen)

I onsdags, den 1 november, träffades drygt 20 matematiker för att lösa problem som industrin hade delat med sig av. De två industrierna Sogeti Sverige AB och Uddeholm AB är goda exempel på företag med placering i Värmland som arbetar med avancerad problemlösning, där matematiken kan vara ett verktyg.

Det var en blandad skara matematikintresserade som deltog. Sju gymnasieelever där fyra var från Älvkullegymnasiet och tre från Danderydsgymnasiets spetsutbildning i matematik. Sex universitetsstudenter, tre från Karlstads universitet, den som rest längst kom från Lunds universitet. Tre doktorander deltog och utöver detta ca sex stycken seniora forskare varav två professorer i matematik.

Deltagarna var indelade i två grupper per företagsproblem. Det var hårt hjärnarbete hela dagen med många imponerande sätt att angripa problemen. Och på det stora hela fungerade det faktiskt, trots vitt spridda kompetenser, att tänka ihop över ett problem och att tillsammans komma en bit på väg på en lösning. De seniora var imponerade över gymnasieeleverna, företagen fick uppleva att en grupp matematiker kan hjälpa dem framåt i sina processer och gymnasieeleverna uppskattade mixen av kompetenser i arbetet och de fick en uppfattning av hur stort fältet för en matematiker är i ett framtida yrkesval. Alla oavsett nivå var också nöjda med att de fått skapa nya intressanta kontakter.

Självklart finns det saker som måste utvecklas med en sådan här dag, t.ex. måste företagen ges ordentligt med tid för att förbereda relevanta problem och vi som arrangerar måste också tänka på att tydligt klargöra syftet med dagen för alla involverade. Det är så lätt för en matematiker att fastna i ett problem och med själ och hjärta hänge sig åt att lösa problemet – man glömmer bort tid och rum :-).

Syftet med dagen var dock inte att lösa problemen. Dagen hade tre syften som alla var lika viktiga – och vi kommer arbeta för att uppfylla dessa igen nästa år, på den 2:a MIMM dagen 2018.

Karlstads universitet anordnade MIMM dagen med Karlstads kommun som medarrangör. Dagen hade tre syften, där alla var lika viktiga

  • Att visa matematiker, på olika nivåer, vad matematik kan användas till i industrin.
  • Att skapa ett tillfälle för matematikintresserade individer att tänka och vara kreativa tillsammans.
  • Att ge industrin möjlighet att, för kommande arbetskraft, ge exempel på intressanta problem hos attraktiva arbetsgivare - som finns på marknaden t.ex. i Värmland. Sogeti Sverige AB och Uddeholm AB bidrog med problemen som användes denna dag.

Problemen finns presenterade på KAUs sida om MIMM dagen – följ länken här.

The Sogeti problem

The Uddeholm problem

KAUs kommunikatörer Helena Wassén och Anders Åslund skrev en text om dagen, samt spelade in en film. Ni hittar dem här: texten respektive filmen.

VF skrev om dagen – deras artikel hittar ni här.

NWT skrev om dagen – deras artikel hittar ni här.

Jag twittrade och la ut en del bilder dem hittar ni genom att söka på #mimmday på twitter.

Dagen avslutades med en middag på Fontana di Trevi – naturligtvis dök det upp en del roliga matematikskämt – jag avslutar med ett här.

 "Varför är det så trevligt att vara vän med Möbiusband? För att man alltid är på samma sida!"

Tack till alla som deltog på dagen och gjorde den så rolig!

Elisabet Mellroth, Doktorand i pedagogiskt arbete, KAU och skolutvecklare, Karlstads kommun

och Adrian Muntean, Professor i matematik, KAU