Höstlovet för matematiksugna ungdomar i högstadiet och gymnasiet

För er som inte kan få nog av matematik. Passa på att träna lite extra under höstlovet, kolla här:
Matematiksällskapet kommer att organisera två helgkursen under vecka 44: en förberedande kurs inför högstadiets matematiktävling och en kurs om slumpmässiga promenader och elektriska nätverk.
 
HMT-förberedelsekurs
HMT (Högstadiets Matematiktävling) är Sveriges individuella mästerskap i matte för elever som i årskurs 7-9. För att delta behöver din mattelärare anmäla skolan till tävlingen. Men för att gå till final behöver du öva!
 
Matematiksällskapet bjuder därför in dig som går i åk 6-9 till att träna inför årets (eller framtida års) HMT-kval som äger rum i mitten av november. Vi kommer att diskutera tävlingsstrategier samt öva på att lösa problem från följande fyra kategorier:
- Kombinatorik/Pyssel
- Talteori
- Algebra/Ekvationer
- Geometri
 
Kursen äger rum på Ångströmlaboratoriet i Uppsala 5 och 6 november 2016 (lördagen och söndagen v.44). Förberedelsekursen börjar kl. 10 på lördagen och avslutas kl. 15 på söndagen. Kostnaden för kursen är 300 kr, då ingår lunch båda dagarna, pizza på lördagskvällen, samt fika under träningstillfällen.
 
Kursledare: Valentina Chapovalova (+assistenter). Valentina har varit jurymedlem för HMT i två år och hjälpt till med att förbereda uppgifterna. Hon vann även hela tävlingen år 2001. 
 
Anmälan sker på matematiksallskapet.se/verksamhet Där samordnar vi även erbjudanden samt efterfrågan om sovplats i Uppsala under lägret.
 
Observera att antalet platser är begränsat, först till kvarn-principen gäller. Vi kan ta in maximalt 40 deltagare. 
 
Slumpmässiga promenader och elektriska nätverk
Matematiken har en lång historia av att inspireras och inspirera fysiken. I den här kursen, som framför allt riktar sig mot gymnasieelever, kommer vi att studera ett problem från området sannolikhetsteori: om du går längs en gata mellan ditt hus och skolan, och slumpmässigt vid varje korsning väljer i vilken riktning du ska gå, vad är sannolikheten att du kommer hem? Vi kommer att lösa det här problemet i en och två dimensioner, och se hur det kan formuleras som ett problem från frysikens värld.
 
Förkunskapskrav:
- Grundläggande algebra (konjugat- och kvadreringsregler, lösa ekvationssystem, potensregler, logaritmregler)
- Du bör vara bekväm med begreppet funktioner
- Begreppen oberoende och beroende sannolikhet
- Grundläggande begrepp från elektriska nätverk: nätverksdiagram, Ohms lag, Kirchoffs lagar.
 
Vi riktar framför allt in oss mot gymnasieelever, men även högstadieelever med tillräckliga förkunskaper får anmäla sig.
 
Kursen äger rum på Ångströmlaboratoriet i Uppsala 5 och 6 november 2016 (lördagen och söndagen v.44). Kursen börjar kl. 10 på lördagen och avslutas kl. 15 på söndagen. Kostnaden för kursen är 300 kr, då ingår lunch båda dagarna, pizza på lördagskvällen, samt fika under träningstillfällen.
 
Kursledare: Johanna Strömberg. Johanna doktorerar i matematik på Uppsala Universitet inom området slumpgrafer.
 
Anmälan sker på matematiksallskapet.se/verksamhet Där samordnar vi även erbjudanden samt efterfrågan om sovplats under lägret.
 
Observera att antalet platser är begränsat, först till kvarn-principen gäller. Vi kan ta in maximalt 20 deltagare.
 
Matematiska hälsningar,
Matematiksällskapet