En dag om särskild begåvning - förlängd anmälningstid