Ralf Benölken den 19 augusti

Juniorprofessor Ralf Benölken är en av föreläsarna på konferensdagen om särskild begåvning den 19 augusti.

Ralf är i grunden matematik och latinlärare. Han började dock relativt snart att arbeta vid universitetet i Münster efter sin lärarexamen. Vid universitet i Münster har han bland annat forskat om skillnader mellan matematiskt begåvade flickor och pojkar, vilket är vad han kommer att prata om i sin föreläsning den 19 augusti.

Sedan drygt 10 år tillbaka har han varit med och drivit Münsters universitets matematikklubbar "Mathe für kleine Asse". Lärarutbildningen där Ralf undervisar är delvis integrerad i dessa klubbar, och vissa skolor i Münster samarbetar med projektet och får därigenom hjälp med att starta egna matematikklubbar.

Ralf har ett stort intresse i inkluderande undervisning vilket bland annat ligger till grund för hans intresse för både matematiskt särskilt begåvade elever så väl som för ’räknasvaga’ elever.

Läs mer on Ralf på hans webbsida här.

För att komma direkt till anmälningsformuläret för dagen trycker ni här.