Marianne Nolte - den 19 augusti

Här kommer en presentation av Professor Marianne Nolte som kommer att föreläsa på konferensdagen den 19 augusti.

Marianne är huvudansvarig för något som kallas PriMa projektet i Hamburg. PriMa projektet är ett program för matematiskt begåvade barn i åldern 8-12 år. Genom detta träffas ca 50 barn per årskull regelbundet under terminerna på universitetet, för att få utmanas och njuta matematik. Flera av skolorna i Hamburg erbjuder som ett sidoprojekt liknande matematikträffar, lärarna som leder dessa träffar har utbildning via PriMa projektet. 
Marianne är även specialiserad inom specialundervisning för barn med dyskalkyli och har t.ex. utvecklat ett masterprogram inom detta vid Hamburgs universitet.

Ett av hennes forskningsintressen är så kallade Twice-exceptional children, det vill säga barn med särskild begåvning som också har någon slags neuropsykiatrisk diagnos. Detta kommer vara hennes fokus när hon presenterar den 19:e augusti.

Marianne är från början mellanstadielärare. Sedan 90-talet har hon varit involverad inom forskning relaterad till matematikundervisning, till en början med fokus på elever med matematiksvårighetet, efter ett tag kom hennes intresse att även handla om matematiskt begåvade elever och twice-exceptional children. PriMa projektet har hon varit ansvarig för i ca 16 år. Förutom att forska vid Hamburgs universitet undervisar hon blivande lärare och håller i fortbildning för aktiva lärare. Hon är även vice president i det internationella nätverket för matematisk begåvning, the International Group for Mathematical Creativity and Giftedness (MCG).

Läs mer on Marianne Nolte på hennes web-sida.

Länk till Marianne Noltes webbsida