Hur särskilt begåvade elever kan få stöd

 I skolutvecklingsprojektet Med rätt att utmanas - i en skola för alla lär vi oss en hel del om vad man behöver tänka på för att utveckla lärandet hos en särskilt begåvad elev och därigenom ge denne en meningsfull skolvardag.

Något som är nödvändigt är att differentiera undervisningen, detta bör man göra för att inkludera den särskilt begåvade eleven. Det är dock ändå inte alltid så lätta att omsätta detta till praktisk verklighet, kanske behöver vi samla på oss de goda exemplen.

I Barnministeriet pratar två flickor om sin skolgång och om sin ensamhet, så som det ofta är för de särskilt begåvade. Men lyssna också på vad deras respektive kommuner/skolor har gjort för dem, det kan ge inspiration och ideér.

Lyssna genom att klicka här

Det är lätt att glömma bort flickornas ålder när man lyssnar på dem, de upplevs som mycket äldre. Detta är i sin tur något att tänka på när det gäller frågan Hur identifierar man dem.