Konferensdag om särskild begåvning på G

19 augusti 2016 anordnas det en konferensdag om särskild begåvning.

Information om dagen hittar ni här, info om dagen, printa gärna ut och lägg i fikarummen.

Föreläsarna är mycket internationellt erkända och kunniga. De har stort kunnande om både teori och praktik.

Avsätt gärna denna dagen ihop med era kollegor, ni kommer bland annat få höra om;

Särskilt begåvade barn i tidiga åldrar av Margaret Sutherland, som bland annat föreståndare för Scottish Network for Able Pupils, SNAP. Hon är även ledamot i styrelsen för det internationella nätverket om särskild begåvning, WCGTC.

Marianne Nolte kommer, hon har bland annat har forskat om särskilt begåvade barn som även har någon diagnos, t.ex. ADHD. Marianne är också ansvarig för matematikklubbar i Hamburg, och är vice-president för det internationnella nätverket om matematiskt begåvade barn, MCG.

Mer rinformation kommer om dagen hittar ni i informationsbladet, det kommer även fler uppdateringar så småningom, men boka in dagen i kalendern redan nu - det kommer bli en mycket givande dag.

Barn och ungdomsförvaltningen, Karlstads kommun arrangerar dagen i samarbete med Regionalt UtvecklingsCentra, RUC