Konferensdag om begåvning i Stockholm

I Sverige så pågår en del insatser för att höja kunskapen och medvetenheten kring särskilt begåvade elever. En insats är Begåvningsinitiativet, som förra året i november anordnade en utbildningsdag, denna filmades och går att titta på via urplay.se

På måndag 30 november sker en liknande dag i Stockholm, citerat från deras websida

"Lärare, specialpedagoger, föräldrar och inte minst särbegåvade fd elever ger en unik inblick, delar med sig av erfarenheter och ger handfasta tips! Missa inte detta tillfälle!

Utbildningsdagen riktar sig främst till dig som är lärare, rektor eller har någon funktion inom skolväsendet eller på andra sätt arbetar med och möter barn av olika åldrar."

Mer information hittar ni här Begåvning – tillgång eller belastning?

Glädjande kan jag meddela att en liknande dag planeras i Karlstad den 19 augusti 2016, flera internationellt väl erkända forskare inom begåvningsfältet kommer att föreläsa då. Mer information om detta kommer så småningom - men boka gärna datumet i kalendern!