Teachmeet

Första Teachmeet avklarat på Pitchers, det blev ett trevligt sätta att både delge och lyssna till lärares erfarenheter och idéer. Kort och koncist,  2 st 3 min och 2 st 7 min långa presentationer gavs av tre presentatörer med ca 30 st pedagoger i publiken.

Tobias pratade med stor inlevelse om bland annat den röda tråden (eller var det den röda bilen?) i skolsystemet, från läroplan ned till kunskapskrav:

Martin om möjligheter att smidigt dela skärm med eleverna när dokument med liten text behöver diskuteras större grupper. D.v.s. när det är omöjligt att se vad som står på skärmen längst fram i klassrummet:

Och jag, jag pratade om mina matematikklubbar och hur kunskap från dessa kan användas bland annat vid stadieövergångar:

Teachmeet är något som jag hoppas blir återkommande möten för oss lärare :-)