Namnändring på bloggen

Jag ändrar namn på min blogg så att den heter samma som det skolutvecklingsprojekt jag ska leda under de kommande två läsåren.

Med rätt att utmanas i en skola för alla

Projektet handlar om särskilt begåvade elever med fokus på matematik. De deltagande lärarna kommer få en relativt gedigen utbildning kring teorier om särskilt begåvade elever och deras behov i skolan. Lärarna kommer också välja och utveckla material som kommer testas, utvärderas och revideras under det andra läsåret.

I dag är det 9 lärare anmälda i projektet, 4-6 st till vet jag om som är på gång. Målet är att 20 lärare ska vara med.

Jag ser mycket fram emot de kommande två läsåren :-)

Och förresten---

Matematikklubben har fått fortsatta medel så den kommer också att fortsätta :-)