Matematikklubben med högstadieungdomarna

  • "Blir det någon matematikklubb till hösten?" x 6
  • "Kan man anmäla sig redan nu till höstens matematikklubb?"
  • Fyra stycken som kommer fram och tackar för dessa gånger...

Vid utvärderingen önskar eleverna minst 10 tillfällen per termin i en tänkt fortsättning, de flesta vill att det ska vara 90 minuters pass och varje vecka - några vill att det ska vara 120 minuters pass.

16 av de 18 som var med ikväll vill vara med igen om det blir en omgång till, de andra två var osäkra.

På en skala från 0 till 10, där 0 inte stämmer alls och 10 stämmer helt, hur väl stämmer följande påstående för dig?

Jag har uppskattat att vara med på matematikklubben.

Resultat: 9,8 i snitt!

Det känns som att matematikklubben har varit till nytta och glädje :-)

Med en riktigt go känsla i kroppen postar jag detta blogginlägg.