Särskilt begåvade elever

Den senaste tiden har det skrivits eller hörts en del del i media kring särskilt begåvade elever. Hur vi ska kunna hjälpa och stödja dem bättre i skolan framförallt inom ämnet matematik kommer det skolprojekt jag ska leda med start i augusti 2015 handla om.

Jag kan varmt rekommendera alla att titta på föreläsningen Roland S. Persson gav i Pedagogstockholms regi förra våren, länk dit hittar ni här. 

http://www.pedagogstockholm.se/skolforskning/roland-s-persson-om-sarbegavade-elever/

Skolverket ska under maj släppa ett stödmaterial till skolorna kring särskilt begåvade elever, det är bland annat detta som de senaste dagarnas media har handlat om. T.ex. från Metro: http://www.metro.se/kolumner/fa-vantrivs-sa-mycket-i-den-svenska-skolan-som-riktigt-begavade-barn/EVHodC!LQ6GSFIpFnwyA/

och SvD: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/skolverket-strok-text-som-lyfte-fram-olikheter-hos-elever_4522158.svd

Professor Roland S. Persson som är vårt lands främste expert i ämnet har skrivit tre korta texter som skulle varit del av materialet. Roland är mer erkänd internationellt för sin kunskap i detta än vad han är i Sverige, han har fördjupat sina kunskaper och själv forskat om dessa elever sedan mitten på 90-talet: Han kan sin sak så att säga.

Han anses dock uttrycka sig kontroversiellt kring ämnet, och vill inte ändra på sina formuleringar eftersom han vet att de är vetenskapligt korrekta. Därför kommer inte hans texter vara med i skolverkets stödmaterial.

En positiv bieffekt av detta är att Professor Persson redan nu har gjort sina texter tillgängliga för allmänheten och att konflikten diskuteras i media gör att många blir nyfikna och faktiskt läser dem - eller i allafall laddar hem dem. Kanske har de fått mer spridning på detta sätt. Jag bifogar en sökväg till dem här så kan ni som läser detta inlägg själva döma vad ni tycker om det som skrivs. Att det som står är vetenskapligt korrekt tror jag inte det finns någon som tvivlar på vare sig i Sverige eller utanför vårt lands gränser:

http://www.diva-portal.org

sök på: "Tre korta texter om att förstå särskilt begåvade barn i den svenska skolan"

Att skolverket kommer med ett stödmaterial är toppenbra! Det betyder att dessa barn erkänns och att också deras rätt till stöd i skolan tas på allvar.