Matematikklubb x 3

Måndagen den 20 april på högstadiets matematikklubb jobbade vi med följande uppgift:

Välj ett tresiffrigt tal där hundratal och entalssiffran är olika, abc

Vänd talet så att ett annat tresiffrigt tal bildas, cba

Subtrahera det största från det minsta så får du ett nytt tresiffrigt tal, def, ev. får du ett tvåsiffrigt då låter du d = 0.

Skriv siffrorna i det nya talet i omvänd ordning så att du får ett nytt tresiffrigt tal, fed.

Addera ditt nya tresiffriga tal def med det omvända talet fed.

Upprepa några gånger med ett annat val av tresiffrigt tal.

Naturligtvis kommer man fram till något här och frågan hos oss är ju då - VARFÖR blir det som det blir. Naturligtvis lyckas ungdomarna att lista ut detta. Denna gång fick vi hjälpa till lite med att introducera hur man kan faktorisera algebraiska uttryck men det var inte något hinder.

----

Lördag 25 april så var det dags för omgång nr 3 för mellanstadiegruppen.

Här fick de undersöka hur många studs som sker på långsida respektive kortsida på ett rektangulärt biljardbord där kort och långsida mäts i hela enheter och där det enbart finns hål i hörnen. Bollen skjuts iväg i 45 graders vinkel från ett hörn och förr eller senare kommer den studsa ned i ett hörn.

Det gäller såklart att försöka hitta samband, och det fanns ett tydligt samband men så fanns det undantag också - frustrerande! 

Sambandet som finns kan uttryckas i både ord som i variabler. Genom detta problem kom vi också in på likformighet.

---

Måndag 27 april, d.v.s. idag

Matematikklubb för högstadiet igen, dagens problem:

Spelare A och B har en kortlek med 9 kort. De turas om att ta bort 1, 2, eller 3 kort från högen, en spelare får aldrig ta bort samma antal kort som den andra spelarens gjorde i sitt senaste drag. Vinnaren är den som antingen tar det sista kortet eller lämnar motspelaren i ett läge så att den inte kan göra ett giltigt drag. Vem vinner?

Kan den spelare som startar försäkra sig om vinst? Hur? Varför?

 Hur förändras situationen om de har en kortlek som från början har; 6 kort? 7 kort, 8 kort?

På detta problem fanns det många vägar fram visade det sig och det fanns flera slutsatser att dra.

Vi ses igen :-)