Hur jobbar du med läsning – berätta för oss!

Nästa nummer av magasinet Kreativa skolan ska handla om läsning och läsfrämjande arbete. Därför söker vi dig som jobbar med det i en klass eller förskolegrupp på något kreativt, annorlunda eller bara allmänt bra sätt. Och som skulle vilja berätta det för oss, så det kan bli en artikel i magasinet. 

Premiärnumret av magasinet handlade om skapande i skolan och såg ut så här.

Kreativa skolan görs av Region Värmland, Pedagog Värmland och Karlstads kommun för att lyfta fram det fina arbete som görs i förskolor och skolor i Värmland och Åmål. Framför allt framgångsrika samarbeten mellan kulturliv och skola.

Vi söker exempel från förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning och vi kommer att ta in förslag på artiklar i två omgångar. Vår första deadline är fredagen den 11 december. 

Blir ditt exempel utvalt kommer du att bli kontaktad av en journalist som skriver artikeln.

Hör av dig till: tobias.berger@pedagogvarmland.se eller urban.norlander@regionvarmland.se