Inför barnkonventionen, får barnen plats i framtidens städer?

Skola och förskola är stadens största enskilda markanvändare.
Sevärda föredrag där myndighetena försöker skapa gemensam bild.

Via ArkDes Facebooksida, tre delar:

Del 1
Del 2
Del 3

Arrangörer: ArkDes, Arwidssonstiftelsen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, nätverket BUMS och Tankesmedjan Movium