Blogginlägg

Uniform som skapar obalans?

Jag vill lyfta en aspekt på skoldemokrati och förutsättning för jämställd skola där den egna identiteten skulle kunna få mer svängrum och möjlighet att utvecklas. Att Alla våra elever får bästa förutsättningar att bli trygga i sig själva och känna tillhörighet i gruppen är fundamental. Svenska skolor har historiskt sett sparsamt tillämpat skoluniform och idag regleras detta med syftet att individens frihet och integritet står i centrum. Alla ska få klä sig som de vill, det är en del av värdegrunden att låta varje elev hitta sig själv.