Blogginlägg

Tillgänglighet kan bli exkluderande

Hitta rätt nivå!

Inkluderande verksamhet är ledord för en likvärdig skola, en skola där alla behöver och vill utmanas! Är det den som äger frågan som beställer tillgänglighetsanpassningen av utemiljön? Om inte så lär problem uppstå när du som chef inom skola ska ta ansvar för den pedagogiska verksamheten som bedrivs på de platser som inte är grundade ur barnens och pedagogens perspektiv.