Blogginlägg

Den pedagogiska hårdvarans chans, en halv miljard kr.

Tänke lyfta det faktum att vår regering förstått att många skolgårdar runt om i sverige är eftersatta. Det beror på många saker. Dels fick Boverket förra året uppdraget att ta fram en vägledning och ett allmänt råd kring utformning, planering och förvaltning av utemiljöerna. Detta involverade flera myndigheter som tidigare inte kommunicerat kring gemensam sak. Vi omsätter nu detta till verktyg som den som ansvarig i vår kommun kan använda sig av för att veta var ni står.