Blogginlägg

Uniform som skapar obalans?

Jag vill lyfta en aspekt på skoldemokrati och förutsättning för jämställd skola där den egna identiteten skulle kunna få mer svängrum och möjlighet att utvecklas. Att Alla våra elever får bästa förutsättningar att bli trygga i sig själva och känna tillhörighet i gruppen är fundamental. Svenska skolor har historiskt sett sparsamt tillämpat skoluniform och idag regleras detta med syftet att individens frihet och integritet står i centrum. Alla ska få klä sig som de vill, det är en del av värdegrunden att låta varje elev hitta sig själv.

Tillgänglighet kan bli exkluderande

Hitta rätt nivå!

Inkluderande verksamhet är ledord för en likvärdig skola, en skola där alla behöver och vill utmanas! Är det den som äger frågan som beställer tillgänglighetsanpassningen av utemiljön? Om inte så lär problem uppstå när du som chef inom skola ska ta ansvar för den pedagogiska verksamheten som bedrivs på de platser som inte är grundade ur barnens och pedagogens perspektiv. 

Skolgårdens renässans - pedagogisk plats! På torsdag?

För mig som skolgårdsutvecklare är det just nu sjukt spännande. På torsdagen kommer regeringen att visa hur de tänkt kring 2016 års skolgårdssatsning. I Ulla Anderssons* uttalande så nämndes just utveckling i syftet varför skolan kommer att spela en viktig roll. Är skolgårdens funktion av lekplats nu på väg att bli ett pedagogiskt rum? Inte så snabbt kanske men vi är redan där. Åtminstone när jag pratar med chefer och pedagoger om hur de vill jobba och vad de ser för framtid!

Stadig frukost på torsdag alltså!

Det skakar om... (inget ont om basket)

Jag pratade idag med några högstadieelever som kände sig bortkörda från sin skolgård. Det skakar om mig!  Den var till för de yngre barnen sa de. Som trettonåring vill man ju också leka såklart, det vill vi alla, men av någon anledning underhåller vi högstadiehårdarnas asfaltsöknar med helt andra syften? I bästa fall har gården schyssta sittplatser, några träd, någon basketkorg. Varför är det så? Ska en arbetsmiljö verkligen erbjuda minsta möjliga till de barn som växer upp i den nya staden?

Den pedagogiska hårdvarans chans, en halv miljard kr.

Tänke lyfta det faktum att vår regering förstått att många skolgårdar runt om i sverige är eftersatta. Det beror på många saker. Dels fick Boverket förra året uppdraget att ta fram en vägledning och ett allmänt råd kring utformning, planering och förvaltning av utemiljöerna. Detta involverade flera myndigheter som tidigare inte kommunicerat kring gemensam sak. Vi omsätter nu detta till verktyg som den som ansvarig i vår kommun kan använda sig av för att veta var ni står. 

När nyfikenheten slår till!

Stora delar av världen har skolor som påminner om varandra. Jag tänker på det faktum att innehållet i skolans verksamhet ofta är på låtsas. Visst låter det nästan skrämmande. Det måste kanske vara så, men om vi ska förbereda våra elever för verkligheten så kanske det är bra att vara där ibland. Att höja kvalitén på undervisningen genom att lämna skolan eller skolgården ibland och samtidigt vinna något på detta handlar om fyra saker.