Skolverkets konferens om matematik på yrkesprogram

Jag var på konferens i Örebro måndagen den 10 november. Konferensen handlade om matematik på yrkesprogram. Det var skolverket som anordnade dagen och den riktade sig till lärare på yrkesprogram, matematiklärare och rektor på yrkesprogram.

Det var ett digert program med flera föreläsare som alla hade undervisning i fokus samt alla betonade vikten av möten för samverkan.

 

Den första föreläsaren var Gillis Herlitz och hans pass handlade om kultur och kommunikation. Han var antropolog och etnolog samt hade lång erfarenhet av att ha arbetat med grupper i arbetslivet. Hans föreläsning var oerhört givande och det han ville skicka med oss var tre ledord: Möta, förstå och samverka.

Han var en oerhört duktig föreläsare och jag skulle gärna höra mer av honom då han hade många bra praktiska exempel som vi fick testa samt han tog också upp vad som händer på en arbetsplats när vi arbetar i grupp/lag samt kunde sätta ord på varför vi reagerar som vi gör.

 

Sedan föreläste bl a Lisbeth Lindberg och Lisa Boistrup Björklund om matematik på yrkesprogram. De arbetar som forskare inom matematikdidaktik. De tog upp vikten av ett matematikkunnande inför det nya arbetslivet för eleverna. De betonade vikten av samverkan mellan karaktärsämneslärare och matematiklärare samt hur detta kan höja elevernas motivation och måluppfyllelse samtidigt som alla elever också bör få chansen att bli inbjudna till matematiken som vetenskaplig disciplin.

 

Efter dessa intressanta föreläsare så kom sedan ett arbetslag från Hushagsgymnasiet som är ett yrkesprogram i Borlänge. De som föreläste var bl a yrkeslärare och matematiklärare på Byggprogrammet. De hade testat att arbeta tillsammans så att lärarna fick mer inblick i varandras verksamheter. Det var ett lyckat samarbete för dem och det hade höjt elevernas motivation på yrkesprogrammen.

 

Det var en intressant och inspirerande konferens som jag var mycket nöjd med.

/Ingrid