Blogginlägg

Alla lärare är läslärare!

Barbro Westlund, som har skrivit en uppmärksammad avhandling om läsförståelse, besökte i oktober Karlstads universitet för att hålla en föreläsning om hur vi lärare kan stödja och bedöma elevernas läsförståelse genom skoltiden. Mitt arbetslag, som länge pratat om att ta ett gemensamt och mer systematiskt grepp på läsförståelsen hos våra elever på IM, tog tillfället i akt och ägnade förmiddagen åt föreläsningen och eftermiddagen åt diskussion om vad vi kan utveckla i vår egen verksamhet.

Skolverkets konferens om matematik på yrkesprogram

Jag var på konferens i Örebro måndagen den 10 november. Konferensen handlade om matematik på yrkesprogram. Det var skolverket som anordnade dagen och den riktade sig till lärare på yrkesprogram, matematiklärare och rektor på yrkesprogram.

Det var ett digert program med flera föreläsare som alla hade undervisning i fokus samt alla betonade vikten av möten för samverkan.

 

Viktigt med fortbildning inom IKT

Många gånger tror vi att eleverna kan så mycket och vi så lite när det handlar om datorer och IT, ja de kan jättemycket, om Facebook, Instagram, Snapchat och andra liknande sidor som vi "vuxna" inte kan lika mycket om. Men de vet inte så mycket om hur man kritiskt läser det som skrivs på nätet, hur man kan använda alla de olika sökfunktioner och hjälpmedel som finns, vissa vet inte hur man använder ett word-dokument och bifogar en bild. Det måste vi vuxna på skolan lära dem.