Luddigt Skolverket!

Allmänna råd för bedömning och betyg i gymnasiet. Så heter rättesnöret. Här beskriver Skolverket hur läroplanen ska tolkas när det kommer till bedömning och betyg, d.v.s. hur vi ska planera, genomföra och utvärdera undervisningen ur ett bedömningsperspektiv. Det är bra! Och det är tydligt! 

Tyvärr har Skolverket valt en mycket olycklig titel på ”rättesnöret”. Ordet ”allmänna” för tankarna till något generellt och ganska diffust. ”Råd” är något man kan få och ibland behöva vid behov. Det är därför inte omöjligt att många lärare uppfattar Allmänna råd för bedömning och betyg i gymnasiet, som ett stödmaterial bland många andra, med lite generella råd kring bedömning för dem som är intresserade. 

Läser man inledningen till Allmänna råd för bedömning och betyg i gymnasiet framgår det dock med all tydlighet att råden ”syftar till att påverka utvecklingen i en viss riktning och till att främja en enhetlig rättstillämpning. Råden bör alltså följas om skolan inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls” (s. 6-7). Kort sagt, det är här Skolverket talar om hur styrdokumenten ska tolkas och omvandlas till praktik på skolorna i Sverige.

Så snälla Skolverket, byt rubrik på era fina publikationer. De allmänna råden är så mycket mer än allmänna råd; de visar oss faktiskt hur vi ska göra vårt jobb!