Blogginlägg

Livet som Bokbryggare

Bokbryggan är ett samarbete mellan Barn- och ungdomsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstads kommun. Målgruppen för Bokbryggan är barn i åldern 1-8 år. Bokbryggan vill inspirera personal inom skola och förskola till ett kreativt och språkutvecklande arbete som tar avstamp i just den gemensamma läsningen. I det här arbetet vill Bokbryggan erbjuda en plattform att mötas kring barnlitteraturen och möjlighet att utbyta erfarenheter, ta del av aktuell forskning samt få fördjupade kunskaper om text och språkutvecklande arbete i förskolan och skolan.