Blogginlägg

Bilderbokens möjligheter

Att det finns en kraft i det skrivna ordet och att en bild säger mer än 1000 ord råder det ingen tvekan om, men då jag blev presenterat för det projekt jag nu skall berätta om måste jag erkänna att även jag kände en viss tvekan.

Barn- och ungdomsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstad driver sedan 30 år tillbaka läsprojektet Stora Bokbryggan. Stora Bokbryggan riktar sig till barn i åldrarna 5 till 8 år. En bilderbok väljs ut som pedagogerna arbetar med tillsammans med barnen under ett års tid.

Man kan läsa för att…

Varför ska man läsa över huvud taget? Alla pratar om hur bedrövligt viktigt det är att läsa, så då får vi väl sätta en bok i händerna på ungarna. Så blir det tyst och vi har ryggen fri! Det är klart att det funkar och något är ju bättre än inget.

Vill man uppnå effekt av insatsen tvingas man däremot tänka lite längre än så. Man behöver faktiskt tänka så långt som till syftet med läsningen och målet man vill uppnå. Man kan läsa av en rad olika skäl.

Man kan läsa för att samlas innan lunchen,

man kan läsa för att få tyst i klassen,

Livet som Bokbryggare

Bokbryggan är ett samarbete mellan Barn- och ungdomsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstads kommun. Målgruppen för Bokbryggan är barn i åldern 1-8 år. Bokbryggan vill inspirera personal inom skola och förskola till ett kreativt och språkutvecklande arbete som tar avstamp i just den gemensamma läsningen. I det här arbetet vill Bokbryggan erbjuda en plattform att mötas kring barnlitteraturen och möjlighet att utbyta erfarenheter, ta del av aktuell forskning samt få fördjupade kunskaper om text och språkutvecklande arbete i förskolan och skolan.

Att vara explicit…

Forskning har visat att den svenska undervisningen i hög grad har varit, och fortsatt på många ställen är, implicit. En implicit undervisning färgas av en undervisningssituation där läraren kontrollerar vad eleven har förstått, av exempelvis en text, genom kontrollfrågor. En explicit undervisning lägger istället fokus på vad eleven skall göra för att lyckas. (Liberg, 2010)

Läser du, läser jag.

Flera studier visar att barn och ungas intresse för läsning har minskat under de senaste åren. Som en följd av detta har inte bara läsförståelsen minskat utan också motivationen för att läsa. Tänk om bara våra barn och unga kunde läsa lite mer. Bara 20 minuter om dagen. Hur mycket skulle inte det påverka deras utveckling, inte bara kunskapsmässigt utan också personligt! Så fort de får en ledig stund fortsätter de spela sitt mobilspel eller surfar förstrött runt på sina mobiltelefoner eller läsplattor.

Skolbibliotek - skolans hjärta eller blindtarm?

Då den nya skollagen började tillämpas 2011 ändrades kraven för att alla elever skulle ha tillgång till ett skolbibliotek.  Lärarkåren gick man ur huse och dammade av Gripes Tordyveln flyger i skymningen, alla Guillous Ondskan blev ihopsamlade från skolans alla skrymslen och vrår. Max bil tejpades ihop efter alla barnatänder som tuggat på den.