Kickstarta det nya läsåret

Nu börjar vi komma tillbaka från semestrar och arbetet drar igång på allvar igen. Vi hoppas att ni är utvilade och fyllda med ny energi att ta er an det nya läsåret. Vi vill nedan tipsa om lite litteratur och filmer att kickstarta läsåret med!

Det material som vårt arbete bygger på är bland annat Skolverkets rapport ”Skolfrånvaro och vägen tillbaka” och SKLs ”Vänd frånvaro till närvaro” men framför allt SOU rapporten "Saknad" som vi har skrivit om i ett tidigare blogginlägg. Det är några skrifter som vi verkligen kan rekommendera för att öka kunskapen om skolfrånvaro och vad skolan kan göra för att hjälpa elever som har en hög frånvaro.

För att öka skolnärvaron poängteras ofta hur viktigt det är att lärare och annan personal i skolan har en god relation till eleverna. Vi vet också att många barn som har problematisk skolfrånvaro har neuropsykiatriska svårigheter. Därför rekommenderar vi även dessa böcker:

Elever med neuropsykiatriska svårigheter - - vad gör vi och varför? av Gunilla Carlsson Kendall

Beteendeproblem i skolan av Bo Hejlskov Elvén

Förstå och arbeta med ADHD av Gunilla Carlsson Kendall

Det finns även många bra filmer som belyser NP-problematik. Vi vill tipsa om filmerna från Föreningens Attentions Ung. Tips! Om du inte ser alla, börja att titta på "I morgon ska jag vara normal".