Äldrefritids

Våra tvåor...till hösten blir de treor och äldst på lågstadiet. Är det nu de ska börja gå hem tidigare, bli mer självständiga och kanske efter jul, när det börjar bli ljusare ute, helt sluta på fritids? Ofta blir det så, och visst är det vi strävar efter, att de blir självständiga men vi vill ju samtidigt ha kvar dem på fritids!

Anledningarna till att de slutar kan självklart variera men hur gör vi för att förhindra att de själva, barnen, väljer att gå hem efter skolan istället för att stanna hos oss? Vi behöver dem, som trygga förebilder till de yngre barnen, för att åldersspannet ger dynamik i verksamheten och för att det är så himla kul att jobba med den åldersgruppen. Vi fritidspedagoger, som leder verksamheten för de blivande treorna på Råtorpsskolan, funderar på just detta, vad ska vi hitta på? Jo, en verksamhet som förhoppningsvis konkurrerar ut paddan, datorn eller det som lockar därhemma. En verksamhet som erbjuder aktiviteter utifrån våra styrdokument och som kan utvecklas ytterligare då åldern på barnen möjliggör andra slag av aktiviteter. Något som vi på Råtorp kommer värna mycket om nämligen äldrefritids.

På äldrefritids gör vi just de där aktiviteterna, som gör att det ska kännas att man är lite större, lite mer fri att påverka och ta ansvar. Ytterligare en viktig del är att vi gör det tillsammans med systerskolan där de blivande klasskompisarna i fyran går. Planen är att regelbundet ha gemensamma aktiviteter med de andra treorna för att lära känna varandra och skapa en känsla av trygghet inför åk fyra. Syftet med att få barnen att välja att stanna på fritids är också att hjälpa barnen bli mer självständiga, upptäcka vilka alternativ till fritidsaktiviteter som erbjuds runt om i Karlstad, lekparker, parklekar, slingor att springa, cykelvägar, idrottshallar, yogasalar med mera.

Med detta som grund till vår planering bara strömmar idéerna från både barnen och oss vuxna:

 • Vi kan cykla till Mariebergsskogen och Naturrum.
 • Vi kan ta en promenad in till museet och museiparken.
 • Vi kan bjuda in gäster som till exempel en fotbollsspelare som kan snacka hur man spelar schysst och ha kul på planen en stund.
 • Vi kan lära oss göra enkla och nyttiga mellanmål, som vi äter tillsammans.
 • Vi kan besöka skatehallen där en pappa jobbar.
 • Vi kan lära oss åka buss till stan där vi får uppdrag och lära oss hitta.
 • Vi kan springa en runda och lära oss löpteknik och stretch.
 • Vi kan ha massage och avslappning.
 • Vi kan gå på vernissage och sedan ha egen med alster vi målar efter inspirationen vi fått.
 • Vi kan ha foto och filmkurs och sedan skapa egna filmer och fotografera.
 • Vi kan...
  …ja det är väldigt mycket vi kan hitta på och vårt mål med att ha så kul och erbjuda bra och fina aktiviteter är att få så många som möjligt, ja helst varendaste trea att stanna kvar ända till sommarlovet. Hur det gick? Ja, det vet vi om ett år.

/Pia Holmberg, fritidspedagog