STAMINA-projektet

Idag har vi studiedag på Råtorps skolor. Idag genomför vi workshops inom ramen av ett forskningsprojekt, STAMINA. Fokus på det första tillfället handlar om att definiera ett av skolans, enligt mig, mest omtvistade begrepp, TID. Projektet pratar om grön, gul och röd tid (se bilden ovan).

Det handlar alltså om att börja definiera hur och vilken typ av tid vi använder i vår verksamhet. Under tre år kommer vi delta i detta forskningsprojekt. Det ska bli mycket intressant att följa arbetslagens tidsresa. En mycket stor utmaning för alla som arbetar i ledningsfunktion i skola är den stress som våra medarbetare upplever i verksamheten och jag tror mycket av denna stress är sprungen ur hur vi tacklar begreppet TID.

Hur vi använder vår tid blir alltså avgörande i en verksamhet. Jag tolkar det som att göra rätt saker vid rätt tidpunkt. Detta kan direkt översättas till arbetet med elevhälsan. Om vi blir bredare i vår kompetens att skapa grön tid dvs. möta våra elever där de är så kan vi använda den gula tiden för utveckling av vårt elevhälsoarbete. En väg in till grönare tid ur ett elevhälsoperspektiv är att skapa samsyn kring hur vi arbetar med tillgängliga lärmiljöer.

Är du nyfiken på STAMINA-projektet? Du hittar mer information här.

/Magnus Sjödin, rektor