Levla upp- dagens lästips

I senaste numret av Elevhälsa går det att läsa om hur Umeå kommun arbetat fram ett verktyg för kartläggning för att tidigt identifiera och analysera olika situationer i elevernas lärmiljö. Kortfattat kan processen sammanfattas i fyra steg:

1. Beskrivning av problemsituationen
2. Önskat läge
3. Anpassningar och åtgärder
4. Avstämning

Jag tycker Umeå kommun har gjort ett mycket gott arbete med detta. De har valt att lägga fokus på vad som fungerar bra och mindre bra i elevens möte med lärmiljön. Det synsättet sympatiserar jag starkt med. Det är i lärmiljön förändringar ska göras. Det är där potentialen till förbättring finns. Nyckeln till ett framgångsrikt elevhälsoarbete sitter i rätt fokus i kombination med systematik och uppföljning. Om man känner att kartläggningen inte riktigt sitter på sin skola, så tycker jag det är väl värt att klicka sig in på länken i inledningen av inlägget. 

/Magnus Sjödin, rektor