Förberedelseklassen på Råtorpsskolan

Flykten och rädslan av ovissheten är påtaglig i många av mina första elevmöten. Många av oss har suttit i tv-soffan och följt nyheterna, där tragiska händelser från Atlanten och Balkan visas upp. De elever som går på Råtorpsskolan har upplevt detta och det är minnen som de kommer att bära med sig för alltid. Det är viktigt att barn med liknande erfarenheter får rätt stödinsatser i skolan.

På Råtorpsskolan har jag som mentor möjlighet att lyfta elevärenden i elevhälsan, varje vecka. Elevhälsoteamet omfattas av såväl psykolog, kurator, skolsköterska, specialpedagog och rektor. Jag har därför möjlighet att rådgöra och diskutera med personer som har olika kompetenser och specialiseringar, vid samma tillfälle. Vi har möjlighet att dela med oss av varandras kunskaper och tillsamman kan vi finna bra lösningar.

/Veronica Hjalmarsson lärare i förberedelseklass