Elevhälsoarbete i åk 4

I våras blev det klart att vi skulle ta emot två årskurs fyror till hösten, vi heter Sofia Tysklind Kling och Madeleine Norén.

Från att ha varit ämneslärare och undervisat i åk 4-6 fattade vi ett beslut om att enbart undervisa i åk 4. Vårt mål var att tidigt skapa en bra relation och trygghet för våra nya elever. Därför var vi redan tidigt på vårkanten ute i dåvarande klasserna för åk 3 och besökte eleverna.

Vi blev inspirerade av en lärare som skrivit ett välkomstbrev till sina nya elever och skickat med diverse olika saker som symboliserade hur hon ville arbeta med sin grupp. Vi bestämde oss för att göra något liknade eftersom vi ville att våra elever skulle känna sig efterlängtade och välkomna till en ny årskurs. Vi valde ut 3 saker som vi skickade med och skrev även vad de symboliserade, det var en blyertspenna med sudd, ett klistermärke och en pusselbit. Vi ville fokusera på att skapa en gemensam grupp för åk 4 och inte hamna i 4a mot 4b. Vi skrev att eleverna skulle ta med sig klistermärket och pusselbiten tillbaka till skolan vid terminstart för att bygga vidare på elevhälsoarbetet. Så här såg brevet ut:

Välkommen till åk 4

Hej, vad roligt att just du ska börja i åk 4 till hösten!

Vi heter Madeleine och Sofia, vi är dina nya lärare och vi kommer att undervisa lika mycket i båda 4:orna. Madeleine kommer att undervisa i ämnena svenska och SO, Sofia kommer att undervisa i ämnena matematik, No och bild. Du kommer även att träffa fler lärare i ämnena engelska, teknik, idrott och musik.

Höstterminen startar den 24 augusti och då är du varmt välkommen till klassrummen på nedre plan i mellanstadiethuset. Det kommer att sitta skyltar på dörrarna som visar 4A och 4B. Mer information om vilka tider som gäller kommer närmare terminsstart.

Vi har skickat med lite saker till dig i brevet som kan vara bra att ha när man går i skolan. Det står också beskrivet vad de symboliserar. Dessa saker vill vi att du sparar och tar med till skolstart.

·        Du får en penna med sudd. Pennan symboliserar all kunskap du kommer att inhämta. Suddet visar att alla kan göra misstag, men det är av misstagen vi lär oss. Hade ni redan kunnat allt så hade ni inte behövt gå i skolan.

·        Klistermärket får du för att visa att vi håller ihop i klassen. Vi är ett lag som ska arbeta tillsammans och vinner på det i längden.

·        Du får också en pusselbit för att visa hur bra vi alla passar ihop med varandra, alla är vi olika men alla är vi lika viktiga.

Vi ser verkligen fram emot att träffa just Dig. Vi önskar dig ett härligt långt sommarlov.

Hälsningar   

Madeleine & Sofia

Vi tankar och funderingar hör gärna av er!

madeleine.noren@karlstad.se         sofia.tysklind.kling@karlstad.se

Vi kommer fortsätta att blogga om hur vi arbetar elevhälsofrämjande i åk 4, i nästa inlägg kommer du att kunna läsa om vad vi gjorde med just klistermärket och pusselbiten.
/Sofia Tysklind Kling förstelärare i matematik, Madeleine Norén lärare i SV/SO