Erasmus+ del 2

Nu har vi varit i Grekland i snart en vecka. Vi har besökt skolor och trampat runt i Greklands kultur och historia. Det som slår mig är att kulturen och historien är så påtaglig. Den finns under varje fotsteg vi tagit under dessa dagar. Det är även slående hur stolta våra guider har varit över sitt kulturarv. Där tror jag att vi har mycket att lära. 

Vi har diskuterat mycket under dagarna i Pireus. Vi har ju valt en utbildning med fokus på den effektiva skolan. I Grekland är detta likställt med den hållbara skolan. Vi har träffat eldsjälar som brinner för detta. Vi har deltagit på seminarier där vi inte förstått vad som sagt (det var rena grekiskan), men vi kunde känna av engagemanget och entusiasmen. Utmaningen för Grekland är att hållbar utveckling inte är obligatoriskt i den grekiska skolan. Den är valbar. I det område vi besökte är ungefär 15% av lärarna involverade av detta. De gör det dock på frivillig basis. Här har vi i Sverige kommit betydligt längre.  

Vi som varit iväg har pratat en hel del om hur vi ska kunna skapa en effektivare skola hos oss. Vi har ju inte den utmaning som Grekland har när det gäller hållbar utveckling. Vi har redan policydokumenten i ordning. Där finns hållbar utveckling redan framskridet under miljöperspektivet. Jag tror dock att vi inte riktigt har koll på de generella perspektiven som vi ska anlägga på undervisningen.

De nämns i läroplanens första kapitel under skolans uppdrag. Där ska vi ha ett historiskt perspektiv, ett miljöperspektiv, ett internationellt och ett etiskt perspektiv. Våra funderingar är om dessa fyra perspektiv används fullt ut. Vi kan självkritiskt konstatera att vi inte gör det i den utsträckning vi behöver.

Jag är av åsikten att dessa perspektiv i kombination med bl.a. ett språkutvecklande arbetssätt är extra anpassningar på organisationsnivå dvs. elevhälsaarbete när det är som bäst: främjande och förebyggande. För mig har tiden i Grekland hjälpt till att sortera befintliga tankar. Den absolut största vinsten har dock varit möjligheten att bolla intrycken med de fyra lärare som varit med på resan. Ingen utveckling sker bara för att man får nya intryck. Det krävs att intrycken får plats i redan befintliga strukturer för att vi ska få någon bestående utväxling. Och viktigast av allt, det är våra lärare som är garanten för förbättringsarbetet i klassrummen och på fritidshemmen. 

/Magnus Sjödin, rektor