Blogginlägg

Förankra skolan i det omgivande samhället

Under två veckor har Solbussens verksamhet fokuserat på tema Träd. Detta tema har funnits i många år på Naturskolan och har alltid varit populärt hos elever och lärare. Det praktiska arbetet för eleverna under dagen är att gallra, att gemensamt i mindre grupper fälla träd. Nytt för i år är att vi kombinerar vår utedag med ett studiebesök på Stora Enso. Denna idé föddes när Karlstad kommuns klasser började arbeta med Skolutvecklingsprogrammet NTAs tema Papper. Det är ett tekniktema där eleverna möter tekniska system som pappersframställning och pappersåtervinning.

Reflektion

Det har varit höstlov och skolan med dess personal och elever får en välbehövlig timeout. Även vi som inte har ferietjänst får en liten timeout när mycket av verksamheten ligger nere. Denna paus ger oss möjlighet att stanna upp och reflektera över höstterminens start och ladda upp inför terminens sista halva.