Läslyft i Åmål :Tolka och skriva text

Arbeta med texter

Hur undervisar man och arbetar med texter så att alla förstår? Hur ska man göra alla delaktiga? Vad är ett språkutvecklande arbetssätt?

Vi har  startat läslyftet i Åmål. Nu ska vi få ha de pedagogiska diskussionerna vi alltid bett om. Läslyftet är ett kollegiallt lärande. Vi ska diskutera texter och textaktiviteter vi har gjort med eleverna i organiserad form och med ett bra uttänkt material från skolverket.Vi ska arbeta med modulen Tolka och skriva text i skolans alla ämnen. Alla lärare i Åmåls kommun får delta: idrottslärare, förskolelärare och gymnasielärare.

läslyft

Bild från Läs- och Skrivportalen

Arbeta med korta texter och ord

Vi har fått många inspirerande föreläsningar i uppstarten om hur vi kan arbeta med texter. Vi har fått förmånen att ha bl.a. Anne-Marie Körling som föreläsare.

Hon gav mig många ideér hur jag kan jobba med korta texter. Här kan man läsa mer på hennes egen sida Körlingsord om texter eller om ord . Har jag en text framme på smartboarden när alla kommer in så blir det en lugn start. Anne-Marie modellerade och lät oss få uppleva undervisning som vi sedan kan göra med eleverna. Det gjorde att vi lättare tog det till oss. Jag har använt en del av hennes arbetssätt så här:

Läs den här texten och fundera kring den

Efter ett tag öppnar jag altandörren. Bosse rör inte en tass. Han vill inte gå ut.

Är det en faktatext eller en berättande text? Varför då? Vem är Bosse.Skriv på whiteboarden.

Diskutera i en minut två och två. Varför tror ni så?

Efter en minut samlar vi ihop tankarna från grupperna i helklass och diskuterar. Jag använder texter från högläsningsboken eller andra faktatexter som vi ska arbeta med

På hösten har den hunnit bli fet och präktig. Det behöver den vara för på hösten går igelkotten i ide.

Skriv på din whiteboard om du tror att det är en fakta text eller en berättande text.

Diskutera i en minut två och två : varför tror ni så ? 

Efter en minut samlar vi ihop tankarna från grupperna i helklass och diskuterar.

I början tar nya sätt att undervisa lite tid. Jag får ge det tid. Efter några gånger vet barnen mer vad de förväntas göra och då blir det mer effektivt.

Att ge elever en minut att diskutera gör att alla blir delaktiga. Samla ihop tankarna från grupperna i helklass efter en stund.

Skriv tre ord på tavlan; kiosk ,dörr och lådor.

Gör en mening av detta.

Efter en minut jämför vi meningarna två och två.

Modellera; Det jag vill att eleverna ska göra; gör jag själv. Prata högt hur du tänker!

Samla ihop meningarna i helklass. Vi har små whiteboards som eleverna skriver på och sedan visar upp. Det kan bli väldigt roliga meningar.
Att diskutera i bara en minut gör att man blir ganska effektiv och eleverna pratar inte om annat. Det blir ganska kul och vi har roligt. Under tiden vi lär oss massor om språket.

Det ska bli spännande att se vad det fortsatta arbetet och diskussionerna kommer att ge oss.

Gå gärna in och läs om två andra bloggare från Åmåls kommun : Stefan Lennemyr och Sandra Edvardsson